assessorament laboral

 

ASSESSORAMENT LABORAL

 

 

 • Externalització de l'administració de la nòmina i la gestió econòmica del personal.
 • Alta d'empreses als diversos organismes.
 • Assessorament i confecció de contractes d'acord amb les necessitats, el funcionament i l'estructura de cada empresa.
 • Planificació i estudi de costos laborals.
 • Càlcul i confecció dels models oficials per a la retenció del IRPF.
 • Gestió d'altes/baixes de treballadors i altres incidències davant de la Seguretat Social.
 • Jornada, vacances, faltes i sancions.

 

 

NEGOCIACIÓ COLECTIVA I RELACIONS LABORALS

 • Pactes i convenis col·lectius.
 • Expedients de Regulació d'Ocupació, en totes les seves fases, prejubilacions, recolocacions, etc.
 • Gestió de conflictes col·lectius. 
 • Representació de l'empresa en les seves relacions amb els sindicats.
 • Gestió del tancament patronal.

 

AUDITORIES LABORALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL.

 

PROCEDIMENTS ADMINSITRATIUS

 • Procediments sancionadors.
 • Liquidació de deutes a la Seguretat Social.
 • Assistència a conciliacions.
 • Assistència i representació davant la Inspecció de Treball.

 

PENSIONS I PRESTACIONS

 • Càlcul i tramitació: jubilació, invalidesa, viduïtat, orfandat, pensions no contributives.

 

ESTRANGERIA

 • Autoritzacions de treball i de residència per a estrangers.
 • Contractes laborals.
Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PIÑOL & PUJOL ASSESSORS D´EMPRESES,S.L