Circulars informatives 

Circular Informativa

La informació es el pilar fonamental alhora de pendre les millors decisions en qualsevol empresa o negoci . Es per això que en aquells moments on es produeixen canvis normatius significatius desde el nostre despatx li farem arrivar una circular informativa on l´informarem de les principals novetats legislatives i com poden afectar a l´ activitat econòmica de la seva empresa.

Circular Informativa 3-2024 Dept. Fiscal

ePaper
Campanya Renda 2023

Compartir:

Circular Informativa 2-2024 Dept. Laboral

ePaper
Recordatori del nou sistema de cotització per autònoms Reial Decret Llei 13/2022, de 26 de Juliol de 2022

Compartir:

Circular Informativa 1-2024 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori Model 347: Declaració anual informativa d' operacions amb terceres persones

Compartir:

Circular Informativa 7-2023 Dept. Laboral

ePaper
Subvencions per a la Contractació Laboral de Persones de Major Vulnerabilitat

Compartir:

Circular Informativa 6-2023 Dept. Laboral

ePaper
Subvencions per al programa "TU+1"

Compartir:

Circular Informativa 5-2023 Dept. Laboral

ePaper
Recordatori de la obligatorietat del protocol davant l' assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe

Compartir:

Circular Informativa 4-2023 Dept. Fiscal

ePaper
Campanya Renda 2022

Compartir:

Circular Informativa 3-2023 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori del límit en el pagament en efectiu a 1.000€ per a empreses i professionals.

Compartir:

Circular Informativa 2-2023 Dept. Laboral

ePaper
Principals Novetats Laborals, especialment en matèria de Cotitzacions a la Seguretat Social

Compartir:

Circular Informativa núm 1-2023 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori Model 347: Declaració Anual Informativa d'Operacions amb Terceres Persones.

Compartir:

Circular Informativa núm. 3-2022 Dept. Laboral

ePaper
Recordatori de l'obligatorietat del registre de la jornada laboral a temps complert i a temps parcial.

Compartir:

Circular Informativa núm. 2-2022 Dept. Laboral

ePaper
Recordatori de l´obligació de contractació de l´assegurança de conveni col.lectiu de treball i del servei de prevenció de riscos laborals.

Compartir:

Circular Informativa núm. 1-2022 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori Model 347: Declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones.

Compartir:

Circular Informativa núm. 6-2021 Dept. Fiscal

ePaper
Novetats en la Renda de les Persones Físiques. Noves Deduccions en l' IRPF per Obres de Millora de l' Eficiència Energètica dels Habitatges.

Compartir:

Circular Informativa núm. 5-2021 Dept. Laboral

ePaper
Prórroga dels expedients de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) vinculats al Covid-19.

Compartir:

Circular Informativa núm. 4-2021 Dept. Laboral

ePaper
Recordatori de l'obligatorietat del Registre de la jornada laboral a temps complert i a temps parcial.

Compartir:

Circular Informativa núm. 3-2021 Dept. Laboral

ePaper
Recordatori de l'obligació de contractació de l'assegurança de conveni col·lectiu de treball i de servei de prevenció de riscos laborals.

Compartir:

Circular Informativa núm. 2-2021 Dept. Fiscal

ePaper
Es limita el pagament en efectiu a 1000€ per a empreses i professionals

Compartir:

Circular Informativa núm. 1-2021 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori Model 347: Declaració Anual informativa d'operacions amb terceres persones.

Compartir:

Circular informativa núm. 9-2020 Dept. Laboral

ePaper
Noves mesures de suport als treballadors autònoms en l'àmbit de la Seguretat Social - Reial Decret Llei 30/2020

Compartir:

Circular informativa núm. 8-2020 Dept. Laboral

ePaper
Noves mesures de suport als treballadors autònoms en l'àmbit de la Seguretat Social-Reial Decret Llei 24/2020

Compartir:

Circular informativa núm. 7-2020 Dept. Laboral

ePaper
Mesures socials en defensa de l'ocupació de RD-llei 18/2020 - BOE 13-05-2020 - Especialitats dels ERTO per causa de força major derivada de la COVID-19

Compartir:

Circular informativa núm. 6-2020 Dept. Laboral

ePaper
Nou permís retribuït recuperable obligatori per a les persones treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials per reduir la mobilitat pel COVID-19

Compartir:

Circular informativa núm. 5-2020 Dept. Fiscal i Laboral

ePaper
Mesures extraordinàriesper fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Compartir:

Circular informativa núm. 4-2020 Reial Decret Llei 463/2020

ePaper
Nota informativa sobre les mesures més destacades del Reial Decret pel qual es declara l'Estat d'Alarma

Compartir:

Circular informativa núm. 3-2020 Dept. Laboral

ePaper
Mesures per a la Protecció de la Salut Pública - COVID-19

Compartir:

Circular Informativa núm. 2-2020 Dept. Laboral

ePaper
Recordatori: Obligatorietat del Registre de Jornada a Temps Complet i Temps Parcial.

Compartir:

Circular Informativa núm. 1-2020 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori Model 347: Declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones.

Compartir:

Circular Informativa núm. 7-2019 Dept. Fiscal

ePaper
Mesures per reduïr la seva tributació d'I.R.P.F. abans de finalitzar l'any.

Compartir:

Circular Informativa núm. 6-2019 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori nou reglament general de Protecció de Dades de l'Unió Europea.

Compartir:

Circular Informativa núm. 5-2019 Dept. Laboral

ePaper
Recordatori de l'obligació de contractació d'assegurança de conveni col·lectiu de treball i de servei de prevenció de riscos laborals.

Compartir:

Circular Informativa núm. 4-2019 Dept. Laboral

ePaper
Novetats del RDL 8/2019: Mesures Urgents de Protecció Social i de la Lluita Contra la Precarietat Laboral

Compartir:

Circular Informativa núm. 3-2019 Dept. Laboral

ePaper
Principals mesures per garantir la igualtat de tracte d'oportunitat en l'ocupació.

Compartir:

Circular Informativa núm 2-2019 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori Model 720: Declaració Informativa anual sobre béns i drets situats a l' estranger

Compartir:

Circular Informativa núm. 1-2019 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori Model 347: Declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones.

Compartir:

Circular Informativa núm. 7-2018 Dept. Fiscal

ePaper
Informació sobre l'exempció en IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social.

Compartir:

Circular Informativa núm. 6-2018

ePaper
Comunicació Reglament General de Protecció de Dades de la UE.

Compartir:

Circular Informativa núm. 5-2018 Dept. Fiscal

ePaper
Nou reglament general de Protecció de Dades de la Unió Europea.

Compartir:

Circular Informativa núm. 4-2018 Dept. Fiscal

ePaper
Campanya Renda 2017

Compartir:

Circular Informativa núm. 3-2018 Dept. Fiscal

ePaper
Presentació Model 720. Declaració Informativa anual sobre béns i drets situats a l'estranger.

Compartir:

Circular Informativa núm. 2-2018 Dept. Laboral

ePaper
Normes de cotització a la Seguretat Social per l'exercici 2018.

Compartir:

Circular Informativa núm. 1-2018 Dept. Fiscal

ePaper
Recordatori Model 347: Declaració anual informativa d'operacions amb terceres persones.

Compartir:

Circular Informativa núm. 9-2017 Dept. Laboral

ePaper
Permisos laborals 21D 2017 Eleccions al Parlament de Catalunya.

Compartir:

Circular Informativa núm. 8-2017 Dept. Fiscal

ePaper
Novetats en algunes declaracions informatives tributàries.

Compartir:

Circular Informativa núm. 7-2017 Dept. Laboral - Dept. Fiscal

ePaper
Principals novetats de la Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom.

Compartir:

Circular Informativa núm. 6-2017 Dept. Laboral

ePaper
Possibilitat de modificació de la base de cotització del Règim Especial dels treballadors autònoms.

Compartir:

Circular Informativa núm. 5-2017 Dept. Fiscal

ePaper
Novetats Fiscals Llei 3/2017 de pressupostos generals de l'Estat.

Compartir:

Circular Informativa núm. 4-2017 Dept. Laboral

ePaper
Modificació en l'obligació de registre de les hores treballades en contractes a Temps Parcial i d'hores extraordinàries, arrel de la sentència del Tribunal Suprem (TS) de 23 de Març de 2017.

Compartir:

Circular Informativa núm. 3-2017 Dept. Laboral

ePaper
Possibilitat de modificació de les bases de cotització del Règim Especial de treballadors autònoms

Compartir:

Circular Informativa núm. 2-2017 Dept. Laboral

ePaper
Obligació de registre de les hores treballades en contractes a temps complet i parcial.

Compartir:

Circular Informativa núm. 1-2017 Dept. Laboral

ePaper
Ampliació de la durada del permís de paternitat i S.M.I. 2017.

Compartir:

Hem despertat el seu interès?
Serà un plaer assessorar-li detalladament sobre qualsevol de les nostres circulars. Contacti amb nosaltres telefònicament al número 977089221 977089221 o utilitzi el nostre formulari.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© PIÑOL & PUJOL ASSESSORS D´EMPRESES,S.L